Dátový tok

Náš katalóg je k dispozícii na stiahnutie manuálne (statický tok: export CSV, XML, JSON export vrátane linkov na obrázky produktov ) alebo automaticky (priamy prenos : API integrácia, aktualizovaná v reálnom čase).

Každý produkt obsahuje nasledujúce informácie:
- Značka
- SKU/ID produktu
- Množstvo na sklade
- SRP/MOC (Suggested Retail Price - Odporúčaná Maloobchodná Cena)
- Zľava
- čistá cena
- Načasovanie prepravy
- Približná hmotnosť
- Prepojenie s dvojitými obrázkami: ikona 120x120px a obrázok vo vysokom rozlíšení (zvyčajne od 300 do 800 px na stranu): oba obrázky majú rovnaký obsah, ak sa produkt predáva v štandardnom balení bez  doplnkov; ak  produkt má špecifické balenie alebo obsahuje doplnok, tak sa dva obrázky  líšia (ikona obsahuje iba hodinky; veľký obrázok obsahuje aj doplnok). Niektoré značky majú navyše vo veľkých obrázkoch ikony s konkrétnymi funkciami produktu
- Skupina: (presne ako môžete vidieť na našej veľkoobchodnej webovej stránke) Hodinky, šperky, slnečné okuliare a doplnky
- Kategória: Hodinky na sklade pripravené k odoslaniu, Šperky na sklade pripravené k odoslaniu

a nasledujúce nepovinné polia:
- EAN (európske číslo článku), ak je k dispozícii
- Atribúty: hlavné vlastnosti produktu ako "pohlavie", "materiál produktu", "vodotesné" atď. Sú k dispozícii pre všetky položky "červená raketa" (Dodávateľ_id: 68), zatiaľ čo pre produkty externých dodávateľov (odlišné od dodávateľa 68), budú  dostupné, ak nám ich dodávateľ v rámci svojho toku údajov poskytne

Nižšie sú popísané jednotlivé rozdiely medzi automatickým a manuálnym sťahovaním dát:API INTEGRÁCIA

Jedná sa o obojsmerný tok dát, ktorý umožňuje:
- čítať všetky položky/produkty a  aktualizovať v reálnom čase
- automaticky vkladať do vášho nákupného košíka produkty a následne potvrdzovať objednávku dodávateľomTento integračný systém bol vytvorený ako služba, ktorá môže byť implementovaná s akýmkoľvek softvérom v JSON formáte, nezávisle na jazyku a operačnom systéme.Kompletný sprievodca pre plnú integráciu je k dispozícii na nasledujúcom linku: http://dev.dropshippingb2b.com/api/guide/en/CSV EXPORT

Okrem automatickej API integrácie systému máme k dispozícii aj  CSV export  (hodnoty oddelené čiarkami) ktorý vám umožní stiahnuť katalóg manuálne.

Export je aktualizovaný každé 2 hodiny v nasledovnej štruktúre:Export Structure csv
Po registrácii a zaplatení zvoleného predplatného vám zašleme Užívateľské meno a Heslo pre prístup do katalógu.

Sú dve možnosti sťahovania súboru

  1. Manuálne cez odkaz  https://dropshippingb2b.com/export
  2. Automaticky prostredníctvom CURL príkazu (pre vývojárov).


Príklad CURL príkazu

Command Shell Example:

curl -k --data "data=username%3DUSERNAME%26password%3DPASSWORD%26pid%3Dpid" https://dropshippingb2b.com/export/csv.php


php Example: 

<?php

$params = array("username" => "YOUR USERNAME",
                "password" => "YOUR PASSWORD",
                "pid"      => "YOUR PORTAL ID NUMBER");
   
/*  PORTAL ID
1    wwt.it
2    b2buhren.de
4    marcaspararevenda.com
6    marcasalmayor.es
7    b2bwatches.co.uk
8    b2bhodinky.cz
9    b2bmontres.fr
10   b2bhorloges.nl
11   emporiorologion.gr
13   atacadodemarcas.com.br
14   b2bsk.sk
15   klockorb2b.se
16   markihurt.pl
*/   
   
$params = http_build_query($params);
$data = array('data' => $params);
$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://dropshippingb2b.com/export/csv.php');
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSLVERSION , CURL_SSLVERSION_TLSv1_2);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,2);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);

$ce = curl_exec($ch); // $ce contain call response
curl_close($ch);   
echo $ce; 
?> 

VB .NET Example

Imports System
Imports System.Net
Imports System.Web


Public Module Module1
    Public Sub Main()
         Using client As New WebClient
            Dim result As String
            client.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8
            client.Headers.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
            result = client.UploadString("https://dropshippingb2b.com/export/csv.php", "data="
 + HttpUtility.UrlEncode("username=USERNAME&password=PASSWORD&pid=PORTAL ID"))
            Console.WriteLine(result)
        End Using
    End Sub
End Module