Dátový tok

Náš katalóg je k dispozícii na stiahnutie manuálne (statický tok: export CSV, XML, JSON export vrátane linkov na obrázky produktov ) alebo automaticky (priamy prenos : API integrácia, aktualizovaná v reálnom čase).

Každý produkt obsahuje nasledujúce informácie:

 • Značka
 • SKU/ID produktu
 • Množstvo na sklade
 • SRP/MOC (Suggested Retail Price – Odporúčaná Maloobchodná Cena)
 • Zľava
 • čistá cena
 • Načasovanie prepravy
 • Približná hmotnosť
 • Prepojenie s dvojitými obrázkami: ikona 120x120px a obrázok vo vysokom rozlíšení (zvyčajne od 300 do 800 px na stranu): oba obrázky majú rovnaký obsah, ak sa produkt predáva v štandardnom balení bez  doplnkov; ak  produkt má špecifické balenie alebo obsahuje doplnok, tak sa dva obrázky  líšia (ikona obsahuje iba hodinky; veľký obrázok obsahuje aj doplnok). Niektoré značky majú navyše vo veľkých obrázkoch ikony s konkrétnymi funkciami produktu
 • Skupina: (presne ako môžete vidieť na našej veľkoobchodnej webovej stránke) Hodinky, šperky, slnečné okuliare a doplnky
 • Kategória: Hodinky na sklade pripravené k odoslaniu, Šperky na sklade pripravené k odoslaniu

a nasledujúce nepovinné polia:

 • EAN (európske číslo článku), ak je k dispozícii.
 • Atribúty: hlavné vlastnosti produktu ako “pohlavie”, “materiál produktu”, “vodotesné” atď. Sú k dispozícii pre všetky položky “červená raketa” (Dodávateľ_id: 68), zatiaľ čo pre produkty externých dodávateľov (odlišné od dodávateľa 68), budú  dostupné, ak nám ich dodávateľ v rámci svojho toku údajov poskytne.

Nižšie sú popísané jednotlivé rozdiely medzi automatickým a manuálnym sťahovaním dát:

API INTEGRÁCIA

Jedná sa o obojsmerný tok dát, ktorý umožňuje:

 • čítať všetky položky/produkty a  aktualizovať v reálnom čase.
 • automaticky vkladať do vášho nákupného košíka produkty a následne potvrdzovať objednávku dodávateľom.

Tento integračný systém bol vytvorený ako služba, ktorá môže byť implementovaná s akýmkoľvek softvérom v JSON formáte, nezávisle na jazyku a operačnom systéme.

Kompletný sprievodca pre plnú integráciu je k dispozícii na nasledujúcom linku:

CSV EXPORT

Okrem automatickej API integrácie systému máme k dispozícii aj  CSV export  (hodnoty oddelené čiarkami) ktorý vám umožní stiahnuť katalóg manuálne.

Export je aktualizovaný každé 2 hodiny v nasledovnej štruktúre:

Po registrácii a zaplatení zvoleného predplatného vám zašleme Užívateľské meno a Heslo pre prístup do katalógu.

Sú dve možnosti sťahovania súbo

 1. Manuálne cez odkaz https://dropshippingb2b.com/export/
 2. Automaticky prostredníctvom CURL príkazu (pre vývojárov).

Príklad CURL príkazu

curl -k --data "data=username%3DUSERNAME%26password%3DPASSWORD%26pid%3Dpid" 
https://dropshippingb2b.com/export/csv.php   

PHP Príklad

<?php

$params = array("username" => "YOUR USERNAME",
        "password" => "YOUR PASSWORD",
        "pid"   => "YOUR PORTAL ID NUMBER");
  
/* PORTAL ID
1  wwt.it
2  b2buhren.de
4  marcaspararevenda.com
6  marcasalmayor.es
7  b2bwatches.co.uk
8  b2bhodinky.cz
9  b2bmontres.fr
10  b2bhorloges.nl
11  emporiorologion.gr
13  atacadodemarcas.com.br
14  b2bsk.sk
15  klockorb2b.se
16  markihurt.pl
*/  
  
$params = http_build_query($params);
$data = array('data' => $params);
$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://dropshippingb2b.com/export/csv.php');
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSLVERSION , CURL_SSLVERSION_TLSv1_2);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,2);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);

$ce = curl_exec($ch); // $ce contain call response
curl_close($ch);  
echo $ce; 
?> 

VB .NET Príklad

Imports System
Imports System.Net
Imports System.Web


Public Module Module1
  Public Sub Main()
     Using client As New WebClient
      Dim result As String
      client.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8
      client.Headers.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
      result = client.UploadString("https://dropshippingb2b.com/export/csv.php", "data="
 + HttpUtility.UrlEncode("username=USERNAME&password=PASSWORD&pid=PORTAL ID"))
      Console.WriteLine(result)
    End Using
  End Sub
End Module

Ponúkame pole v poslednom stĺpci s názvom „speed_shipping“. Toto pole označuje priemerný čas prijatia a opätovného odoslania produktu.

 • 0 – Pomalá preprava

Tento produkt je dostupný u oficiálneho distribútora. Tento článok trvá až 10 pracovných dní  Doručenie nie je 100 % záruka. Dôrazne odporúčame predajcom v dropshippingu, aby tieto produkty NEintegrovali do svojich ponúk.

 • 1 – Štandardná zásielka

Ide o produkt uložený v inom sklade, ako je logistika používaná na dropshipping (logistika elektronického obchodu Delledonne https://www.delledonne.it/logistica-per-l-ecommerce.cfm) Dodanie trvá v priemere 4 až 5 pracovných dní Pomer „Objednávka verzus dodávka“ je okolo 95 % Keďže ide o produkty externých partnerov, kontrola skladu nie je úplne v našich rukách, preto v záujme zvýšenia % doručiteľnosti dôrazne odporúčame predajcom v režime dropshipping použiť filter „zverejniť, ak QTY>X” , kde “X” je hodnota STOCK (stĺpec H v našom CSV). Predajca sa tak rozhodne znížiť počet článkov ponúkaných svojim zákazníkom, aby zvýšil pomer doručenia.

 • 2 – Rýchle odoslanie

Ide o produkty z našich vlastných zásob, pripravené v logistike, ktorú používame aj ako sklad (Delledonne e-commerce logistics) https://www.delledonne.it/logistica-per-l-ecommerce.cfm . Doručenie prebieha 24h – 48h, v prípade objednávky ráno (stredoeurópskeho času) zvyčajne expedujeme ešte v ten istý deň. Pomer “Objednané a doručené” je viac ako 99,9%.

Predajcom, ktorí používajú externé trhoviská  (Amazon, eBay atď.) namiesto svojich vlastných webových stránok, odporúčame prekrížiť hodnoty stĺpca  M (id_supplier) a stĺpca P (speed_shipping), aby sa dosiahla lepšia doručovateľnosť %.

Sme k dispozícii, aby sme vám ponúkli návrhy, ako krížovo filtrovať údaje na základe potrieb každého jednotlivého zákazníka.

Nákupný košík
Scroll to Top